wwe smackdown vs raw 2009 cast

Poda doterajích plánov by tomu tak teda malo by, avak samozrejme treba poíta s tm, e plány sa môu zmeni., hovori sa o tom ze Batista bude na PPV show Hell In a Cell ktora sa koná.10.2009.
Foto :, batistove nove tetovanie, prinaam vam nové tetovanie Batisti.
To vak samozrejme nie je potvrdené a zatia ani nemáme informácie o tom, ako by mala operácia ovplyvni Batistovu úas v ringu.Pridana:.6.2009 Poda najnovích správ Batistove zranenie bicepsu nie je a také váne, kede nejde o úplne pokodenie svalu.Tekken je zatial iba vydeo hra a velmi uspená.Mal by to by Main Event Match.Ide o zranenie tkajúce sa kolennej achy ke prvotné informácie hovoria o tom, e ju ma roztrhnutú.Preto e ma u novi zapas Batista a Rey Mysterio vs Big show a Chris Jericho o unifaid Tag team Champion.Batista by mal mat zapas po presunuti do Smack Down proti Undertakerovi a CM Punkovi o WH Champion.Tak sa predpoklada e Batista si neuie titul dlho.Lebo na buduci 3 hodinovi Raw nebue moc pris Batista a bojova.Pridana :.6.2009 Poda najnovích správ sa Batista ete pre zápasom s Randym Ortonom zranil.Tak myslim ze to bude dobr film., batista bol na Triple H narodeniny v ringu na Raw.To znamena e jeho partner by mal by prave Rey Mysterio., batista nepôjde o WH Champion ghost windows xp sp3 darklite edition version 2011 auto driver proti Cm Punkovi a Undertakerovi.(Tekken batista bude nakruca nov film menom Tekken.Toto zranenie poda informácii je starieho dátumu, pribline 3 tdne dozadu. .Terms of Use and that you own all rights to the image or have authorization to upload.
Pridana :.6.2009 S radosou vam oznamujem e Batista sa stal po prv krat WWE Champion na Extreme Rules 2009 proti Randymu.
V jednom lánku sa vak objavujú pekulácie, e tajomnm partnerom by mohol by napríklad The Rock, Stone Cold Steve Austin, RVD i Hulk Hogan.
Foto :, poas nahravania Smack Down Batista povedal Jerichovi a big showovi ze pôjde proti nim na PPV show Hell in a Cell o unifait tag team champion s jeho partnerom pri rozhovore Batista povedal islo 619.To zrejme znamená, e Batista sa proti Johnovi Cenovi na WM 25 nestretne).A WWE Champion nemôe by tak dlho mimo ringu to je jasne.Batista oznamil ze jeho navrat nechce urichli ako to polo predtm citi e jeho telo potrebuje odpoinu a ze je staré., batista bol na nakrucani tohto tidnového natáania Raw!Remember: Abuse of the m image system may result in you being banned from uploading images or from the entire site so, play nice and respect the rules!Dobrovolník, klíení, snhové informace, strany.Poítadlo pístup, jste návtvník íslo, kamery v okolí.Tak tu vam prináam Batistov ná ringu ho privital Mc McMahon.Batista, John Cena, MVP, Jerry Lawler a tajny parten (ja si osobne myslim ze to buede.Samozrejme aj ak by sa Batista na WM25 objavil, urite nepôjde o nejak plnohodnotn zápas.K tomu to zraneniu priiel poas WWE tour.