paste special keyboard shortcut mac

Po zavedení nové dynamické hlavní strany v beznu letoního roku, která mimo jiné umí automaticky zobrazit (oznaen) perex vech relevantních zpráv, pestala bt konstrukce onlyinclude uívána jako nadále nepotebná.
Pípadn je moné zváit, zda pi tom nedodret nyní "náhodn" vznikl systém s podrobnmi zprávami úpln na zaátku kadého dne.
All dates are inclusive, that is, from the beginning of the first day (UTC) to the end of the last.
Dkuji, - Vojtch Dostál ( diskuse ).2016, 14:42 (cest) proti.Summarized changelog, complete changelog, milestone view (need login cheers, Vincent).Díky úprav editaního rozhraní k vyí srozumitelnosti bude také jednoduí eit otázky ohledn licencí a soukromí.Omlouváme se za tuto nepíjemnost a pracujeme na tom, abychom software cool edit procrack ji v budoucnu minimalizovali.Mete si peíst rozvrh na wikitech.
Ve skutenosti unifikuje eské Wikizprávy podle své vlastní pedstavy, kterou málokdo sdílí a o které bezpen vím, e s ní mnoho redaktor zásadn nesouhlasí.
If you aren't reading this in your preferred language, then please help us with translations!The election results will be used by the Board itself to make the appointments.However, that doesn't work for all our user needs: whether you need to edit a wikitext talk page, create a template, or fix some broken reference syntax, sometimes you need to use wikitext, and many experienced editors prefer.Odliovat vlastní perex je nesystémové.Danny to revertoval s tím, e podle nj jiná barva titulku a odsazení perexu staí.Use the "Options" tab to set the gallery's display mode, image sizes, and add a title for the gallery.Then search for the pages you're interested.Have you written or imported TemplateData for your most important citation templates?This is an early version, and we'd love to know what you think so we can make it better.
Ervené odkazy se mohou aktualizovat pomaleji ne obvykle.
A pokud ji zpochybnit nechce a v konsenzu s ostatními nedokáe, má se podle ní chovat.