canon easy photo print mac iphoto

Bez ohledu na to, co tisknete nebo kopírujete, systém kazet fine s rozliením tisku peta mudik 2013 pdf a 4 800 dpi poskytuje ivé barvy a ostré texty.
Doplování pomocí samostatnch lahviek s inkoustem je otázkou okamiku díky technologii rychlého doplování, pehlednému znaení lahviek a tryskám bez kapání.
Tiskové technologie: Termální inkoustov tisk HP Rozliení ernobílého tisku DPI: A 1 200 x 1 200 Rozliení barevného tisku DPI: Optimalizované rozliení 4 800 x 1 200 dpi (pi barevném tisku z poítae na vybrané fotografické papíry HP a vstupním rozliení 1 200 dpi) Rychlost erného.1,0 W (pipojení k poítai pes rozhraní USB, vypnutá skenovací lampa) Vypnuto: pibl.Msíní zatíení str: 12 000Pam MB:256 Oboustrann tisk: automatickAutomatick podava pro skenování: anoAutomatick duplexní podava pro skenování: neKapacita zásobníku str: 250 input, 75 outputRozhraní: 1 USB.01 Ethernet1 Wireless 802.11b/g/n1 USB host port2 RJ-11 fax Tiskové jazyky: HP PCL3 GUI, HP PCL3 EnhancedKapacita startovacího toneru.Msíní zatíení str: 35 000Pam MB: Vrobce neuvádí Oboustrann tisk: AnoAutomatick podava pro skenování: AnoAutomatick duplexní podava pro skenování: AnoKapacita zásobníku str: 150 Rozhraní: Vysokorychlostní rozhraní USB kompatibilní s USB.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T Hostitel USB, Bezdrátová sí LAN ieee 802.11.Vtisky schnou rychle díky inkoustu durabrite Ultra.Msíní zatíení str: 1 000 stran Pam MB:integrovaná Oboustrann tisk: Runí (podpora ovladae zajitna) Automatick podava pro skenování: ne Automatick duplexní podava pro skenování: ne Kapacita zásobníku str: Maximální vstupní kapacita a 60 list Maximální vstupní kapacita a 20 karet Maximální vstupní kapacita a 5 obálek Maximální vstupní kapacita.Nízké provozní nákladyVe srovnání s konkurenními barevnmi laserovmi tiskárnami umouje model WorkForce Pro WF-5690DWF sníit náklady na tisk a o 50 procent na stránku, a to díky vysokokapacitním inkoustovm kazetám s vtností a 4 000 stran.Tiskov stroj Technologie InkJet, 5 samostatnch inkoust, 5barevn systém s minimálním objemem kapiek 1 pl, tisková hlava fine a systém ChromaLife100.Intuitivní dotykov displej zajiuje snadnou dostupnost funkcí a zadní runí zásobník papíru umouje tisk na adu médií.
Podava pro tisk pímo na disky: 1 potisknuteln disk CD, DVD nebo Blu-Ray.
Krom tisku mete i kopírovat, skenovat nebo faxovat.Tuto tiskárnu mete bezdrátov pouívat a sdílet ve vaí domácnosti a vzdálen z mobilních zaízení vichni si mohou uít stejn kvalitní vsledky.Kreativní zábava, prozkoumejte vlastní kreativitu.Velikost kapky 3,7 pl, S technologií s promnlivou velikostí kapiek inkoustuFormát tiskárny: A4Rozlienídpi:.800.200 dpiRychlost erného tisku str/min: 24Rychlost barevného tisku str/min: 24Tisk první strany sec: 7 sMax.Tento model je ideální pro pracovní prostedí, protoe pi provozu nevzniká ozon, tisk je velmi tich a pi tisku ani po nm vás nebude ruit hlunost vtráku.Úspora asuTato úsporná podniková tiskárna je v pípad bnch tiskovch úloh rychlejí ne laserové tiskárny.12 s sesat: pibl.(33,6 kb/s) (zaloeno na vchozím nastavení pi pouití standardního listu Canon pro test barevného faxování) Rychlost modemu Maximáln 33,6 kb/s (automatick pechod na nií penosovou rychlost) Metoda komprese (ernobíle/barevn) ernobíl reim: MH, MR, MMR Barevn reim: jpeg Penos do pamti Ano Rozliení. Technická specifikace: Typ zaízení Multifunkce Technologie tisku Inkoustová Barevn tisk Ano Max formát A4 Podpora PCL Ano Dlené nápln Ano Rychlost tisku barva (str/min) 30 a více Rychlost tisku b (str/min) 30 a více Oboustrann tisk Ano Potisk CD/DVD Ne LAN Ano WiFi Ano.Maximální vstup papíru Dolní zásobník: max.Msíní zatíení str: A 1 000 stran Standardní jazyky tiskárny: HP PCL 3 GUI Formáty papíru: A4, A5, A6, obálka DL Oboustrann tisk: Runí (s podporou ovladae) Pipojení 1x USB.0 1x bezdrátov WiFi adaptér 802.11b/g/n Skener: AnoRozliení optického skenování DPI: a 1200Velikost skenu na ploe (max.) mm: 216 x 297Formát souboru.5 samostatnch inkoust poskytuje efektivn firemní dokumenty a fotografie v úasné kvalit.